Encyclopedia of Law & Economics - 0360 Law & Economics in Norway

Allingham, M. and A. Sandmo (1972), 'Income Tax Evasion: A Theoretical Analysis', 1 Journal of Public Economics , 323-338.

Andvig, Jens C. (1989), 'Korrupsjon i Utviklingsland (Corruption in Developing Countries)', 23 Nordisk Tidsskrift fšr Politisk Ekonomi , 51-70.

Andvig, Jens C. (1995), 'Corruption in the North Sea Oil Industry: Issues and Assessment', 23 Crime, Law and Social Change , 289-313.

Andvig, Jens C. and Karl Ove Moene (1990), 'How Corruption may Corrupt', 13 Journal of Economic Behavior and Organization , 63-76.

Eide, Erling (1981), 'Kritikk av noen forutsetninger i Kriminalmeldingen (Critique of some assumptions in the Report on Crime)', Lov og Rett , 312-323.

Eide, Erling (1981), 'Book review of Lars Werin,1979, Ekonomi och RŠttssystem', Tidsskrift for Rettsvitenskap , 752-754.

Eide, Erling (1981), 'Heineke, J. M. (Ed.), Economic Models of criminal behaviour (Book Review)', Economic Journal , 584-585.

Eide, Erling (1982), 'Kapitaliseringsrente ved personskadeerstatning: Kritikk av en dom i H¢yesterett (The discount rate for compensatory damages: Critique of a High Court decision)', 1 Lov og Rett , 29-42.

Eide, Erling (1982), 'Kapitaliseringsrente ved Personskadeerstatning. Kritikk av en Dom i H¿yesterett (Capitalization Interest Rates in Personal Injury Compensation. A Critique of a Supreme Court Verdict)', Lov og Rett. Norsk Juridisk Tidsskrift , 30-42.

Eide, Erling (1983), 'Realbeskatning og nominalismen i norsk rett (Real tax rates and nominalism in Norwegian law)', 6 Sosial¢konomen , 5-10.

Eide, Erling (1984), 'Book review of Gšran Skogh, 1982, Marknadens villkor', Tidsskrift for Rettsvitenskap , 318-319.

Eide, Erling (1984), 'Renter og Verdisikring av Pengekrav (Interest Rates and Security against Inflation in Monetary Claims)', 97 Tidsskrift for Rettsvitenskap , 477-533.

Eide, Erling (1986), 'Book review of Nils Nygaard, 1985, Skatt og skade', Tidsskrift for Rettsvitenskap , 708-712.

Eide, Erling (1987), 'Ekspropriasjonserstatning i en Inflasjonstid: Valg av Kapitaliseringsrente (Compensation for Expropriation in Inflationary Times: The Choice of Capitalization Interest Rates)', Lov og Rett. Norsk Juridisk Tidsskrift , 165-177.

Eide, Erling (1992), 'Retts¢konomi - en introduksjon (Law and Economics - an introduction)', 4 Jussens Venner , 193-224.

Eide, Erling (1994), Kriminal¿konomi , Rogaland Mediesenter.

Eide, Erling (1994), Economics of Crime: Deterrence and the Rational Offender , Amsterdam, North-Holland.

Eide, Erling (1994), Kriminal¢konomi (Economics of crime) , Stavanger, Rogaland Mediesenter.

Eide, Erling (1995), 'Valg av investeringsobjekt for erstatningsbel¢p (Choice of type of investment for compensatory damages)', 1 Lov og Rett , 58-64.

Eide, Erling (1995), 'Kapitaliseringsrenten - ny episode (The discount rate - new episode)', 5-6 Lov og Rett , 351-358.

Eide, Erling (1997), Retts¿konomi for offentlig rett , Grafisk Hus, Bergen.

Heyerdahl, H. Cristopher (1991), En ´konomisk Analyse av de Ulovfestede Ansvarsreglene i Erstatningsretten, for Risikon¢ytrale Akt¢rer (An Economic Analysis of Common Law Liability Rules in Tort Law for Risk-Neutral Agents) ,.

Hylland, Aanund (1984), 'B¿r politikerne binde sin egen handlefrihet? - Om grunnlovfestet budsjettbalanse, oljefond og politisk hestehandel. [Should politicians restrict their freedom of action?]', Bergen Bank Kvartalsskrift , 87-101.

Isachsen, Arne Jon and Str´M, Steinar (1981), Skattefritt. Svart Sektor i Vekst (Taxfree. The Growth of the Black Sector) , Oslo, Universitetsforlaget.

Isachsen, Jon Arne and Steinar Str¿m (1980), 'The hidden economy: The labour market and tax evasion', 82 Scandinavian Journal of Economics , 305-311.

KnivsflŒ, Kjell Henry (1993), Illegal Insider Trading and the Stock Market Reaction , The Reseach Council of Norway, Research on Economic Crime, Rapport Nr. 10, No. 10,10.

Langli, Christian (1994), Konkurskriminalitet: En empirisk analyse av aksjeselskaper som har gŒtt konkurs' [Bankruptcy crime: An empirical analysis of corporations that have gone bankrupt] , The Reseach Council of Norway, Research on Economic Crime, Rapport nr. 17, No. 17.

Risa, Alf Erling (1994), 'Preference Revelation in Strict Liability Product Safety Markets', 14 International Review of Law and Economics , 41-52.

Ryssdal, Anders C. Stray (1995), An Economic Analysis of Civil Suits and Appeals , Oslo, Juridisk Forlag.

Ryssdal, Anders C. Stray (1995), Legal Realism and Economics as Behaviour: A Scandinavian Look at Economic Analysis of Law , Oslo, Juridisk Forlag.

Ryssdal, Stray A.C. (1993), Antitrust Enforcement - An Inquiry into Policy Analysis of Competition Law , Working Paper, Centre for Research in Economics & Business Administration, Bergen, No. 89.

Ryssdal, Stray A.C. (1995), An Economic Analysis of Civil Suits and Appels , Oslo, Juridisk Forlag.

Ryssdal, Stray A.C. (1995), Legal Realism & Economics as Behavior - A Scandinavian Look at the Economic Analysis of Law , Oslo, Juridisk Forlag.

Ryssdal, Stray A.C. (1996), 'Towards a Nordic Competition Law?', Tidsskrift for Rettsvitenskap .

Sandmo, Agnar (1981), 'Income Tax Evasion. Labour Supply, and the Equity-efficiency tradeoff', 16 Journal of Public Economics .

Stavang, Endre (1992), Verdiskapningshensyn og juridisk argumentasjon: S¾rlig om kompensasjon for lokale milj¿skader [The Relation between Efficiency Analysis and Legal Reasoning, with Special Reference to Local Pollution Damage] , Stensilserie Nr. 139, Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo, No. 139.

Stavang, Endre (1996), Legal Economics: How Cautious Should Lawyers Be? , Working Paper, Law and Economics, C No 3, Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo, No. 3.

Stavang, Endre (1996), Tolerance Limits and Temporal Priority in Environmental Civil Liability , Working Paper, Law and Economics, C No 4, Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo, No. 4.

Wilhelmsen, Trine-Lise (1989), Egenrisiko i skadeforsikring [Retained Risk in Casualty Insurance] , Sj¿rettsfondet, Grafisk Hus, Bergen.

Wilhelmsen, Trine-Lise (1989), Egenrisiko i Skadeforsikring (Residual Risk in Accident Insurance) , Oslo, Sj¢rettsfondet.

Wilhelmsen, Trine-Lise (1995), '?Avtalelovens ? 36 og ¿konomisk effektivitet? [Section 36 of the Nordic Contract Acts and economic efficieny],', 1 Tidsskrift for Rettsvitenskap , 1-246.