Encyclopedia of Law & Economics - 0315 Law & Economics in Denmark

Alb¾k, Svend, Molgaard, H. Peter and Baltzer Overgaard, Per (1995), 'Dansk konkurrenceret og vertikal kontrol (Danish Competition Law and Vertical Control)', 133 Nationalokonomisk Tidsskrift , 268-283.

Andersen, Peder, Vibeke, Jensen and Mortensen, J¿rgen Birk (eds.) (1993), Governance by legal and economic measures , Copenhagen, Gad.

Blegvad, Britt-Mari and Collin, Finn (eds.) (1987), Virksomheden mellem ¢konomi og jura (The Firm between Law and Economics) , Samfundslitteratur.

Collin, Finn (1987), 'Integration af juridiske og ¢konomiske beslutningsmodeller (Integration of Legal and Economic Decisionmodels)', in Blegvad, Britt-Mari & Collin, Finn (eds.), Virksomheden mellem ¢konomi og jura .

Daintith, Terence C. (1987), 'Oprettelse og anvendelse af langfristede kontrakter (The Creation and Use of Longterm Contracts)', in Blegvad, Britt-Mari & Collin, Finn (eds.), Virksomheden mellem ¢konomi og jura .

Davis, Jerome, Breinholt Larsen, Finn and Pagh Nielsen, Karen Marie (1984), Offentlig styring af olie-gas aktiviteter i Gr¢nland (Public Regulation of Oil and Gas Activities in Greenland) , Aarhus University Press.

Davis, Lee N. (1989), 'Skydd for innovationer (Protecting Innovations)', in Bjurggren, Per-Olof and Skogh, Gšran, Foretaget - et kontraksekonomisk analys , Stockholm, SNS forlag, 151-158.

Davis, Lee N. (1991), Patenter og innovationer: Mod et strategisk Perspektiv (Patenter og innovationer: Mod et strategisk Perspektiv. (Patents and innovations: Aiming for a Strategic Perspective)) , K¢benhavn, Blytmanns forlag.

Fejo, Jens (1994), Monopol-ret og Marked (Monopoly Law and Market) , K¢benhavn, HHK.

Jeppesen, Tim (1995), 'Milj¢politiske muligheder i EF (Framing Environmental Policy in the EC)', Nordisk Administrativt Tidsskrift 1995 .

Krenchel, Jens Valdemar (1996), 'Okonomisk ret - om den rets¢konomiske analyse (Analysis of Law and Economics)', 4 Justitia .

Lando, Henrik (1996), Tre essays om principper i erstatningsretten: Objektivt ansvar, culpa-ansvar og det offentliges erstatningsansvar (Three Essays on Tort Law: Strict Liability, Negligence and Liability of the Public Sector) , Working Paper, Institute of Finance (1996).

Lando, Henrik (1996), HvornŒr b¢r objektivt ansvar g¾lde? Det rets¢konomiske bud pŒ et s¾t af kriterier for objketivt ansvar (When Should Strict Liability Apply? The Law-and-Economics Answer) , Working Paper.

Larsen, Anders and Olsen, Ole Jess (1995), Konkurrence i energisektoren og statslig regulering (Competition in the Energy-Sector and State Regulation) , AKF rapport 1995.

Molgaard, H. Peter, Baltzer Overgaard, Per and Ohlenschl¾ger Madsen, Ole (1996), Den danske konkurrencelov i moderne industri¢konomisk belysning (The Danish Law of Competition analysed in the Perspective of Modern Industrial Economics) , Aarhus University Press.

Moller, Michael (1996), 'Inskydergarantifonden og redning af konkurstruede pengeinstitutter (Devising a System to Rescue Failing Banks)', 5 Finans/Invest .

Moller, Michael and Nielsen, Niels Chr. (1993), 'En ¢konomisk analyse af K¢benhavns Kommunes hjemfaldspolitik (An Economic Analysis of Repurchase Declarations of the Copenhagen Community)', 2 Nationalokonomisk Tidsskrift .

Moller, Michael and Nielsen, Niels Chr. (1994), 'Okonomers og juristers syn pΠarv (Economist's and Lawyer's View of Inheritance)', in Lynge Andersen, Lennart and Mogelvang-Hansen, Peter (eds.), G.E.C Gad.

Mortensen, Jorgen Birk and Olsen, Ole Jess (1991), 'Privatisering og deregulering (Privatisation and Deregulation)', Jurist- og ¢konomforbundets Forlag .

Neymark, niels (1987), Produktansvar som reguleringsmiddel i sundhedssektoren (Producer Liability in the Health care Sector) , Research Report, Odense, Odense University, No. 3.

Nielsen, Niels Chr. (1987), 'Okonomi, jura og markedsmekanismer (Law, Economics and the Market Mechanism)', in Blegvad, Britt-Mari & Collin, Finn (eds.), Virksomheden mellem ¢konomi og jura .

Nielsen, Niels Chr. (1993), 'Minoritetsaktion¾rbeskyttelse - eller et velfungerende marked for virksomhedskontrol (Minority Protection or a Well-functioning Market for Corporate Control)', Revision og Regnskabsv¾sen .

Nielsen, Niels Chr. and Ebbesen, Jan (1993), 'Stemmelofter - En ¢konomisk analyse af den retlige analyse (Restrictions on Voting Rights, An Economic Analysis of the Legal Analysis)', 6 Juristen , 251-264.

Olsen, Ole Jess (1993), 'Regulering af offentlige forsyningsvirksomheder i Danmark (The Regulation of Public Utilities in Denmark)', Jurist- og ¢konomforbundets Forlag .

Raaschou-Nielsen, Agnete (1988), Institutionel ¾ndring og ¢konomisk teori (Institutional Change and Economic Theory) , K¢benhavn, Ph.D thesis, Det Statsvidenskablige FagrŒd.

Riis, Thomas (1994), 'Ophavsret og kultur¢konomi i EF (Copyright and The Economics of Culture in EC)', NIR .

Riis, Thomas (1994), 'Ophavsret og kultur¢konomi i EF (Copyright and The Economics of Culture in EC)', NIR .

Riis, Thomas (1996), Ophavsret og rets¢konomi (Copyright and Law and Economics) , Gadjura, Ph.D. thesis.

Riis, Thomas (1996), Ophavsret og rets¢konomi ( (Copyright and Law and Economics)) , Gadjura, Ph.D. thesis.

Schledermann, Helmut (1987), Rets¢konomi for jurister (Law and Economics for Jurists) , Aarhus University Press.

Svendsen, Gert Tinggaard (1993), 'Fordele ved et marked for CO2 -kvoter (Advantages in CO2 Emissions Trading)', 7 Samfunds¢konomen , 5-9.

Svendsen, Gert Tinggaard (1994), 'Kvoter og syreregn (Quotas and Acid Rain)', 3 Okonomi & politik , 33-39.

Svendsen, Gert Tinggaard (1994), 'Globalt CO2 -marked', 1 Fremtidsorientering , 35-36.

Svendsen, Gert Tinggaard (1995), 'Den Station¾re Bandit - og Lobbyisme (The Stationary Bandit and Lobbyism)', 3 Okonomi & politik , 24-31.

Wegener, Morten (1996), Franchising i EU-konkurrenceretten (Franchising in Perspective of the EU-Law of Competiton) , Forthcoming report winter.