Encyclopedia of Law & Economics - 0310 Law & Economics in Belgium

Andersen, Cecilia (1986), 'Het Octrooirecht ten dienste van Kleine en Middelgrote Ondernemingen (Patent Law to the Use of Small and Middle Size Companies)', 40 Economisch en Sociaal Tijdschrift , 613-629.

Baeck, L., Ongena, H. and Cools, J.P. (1987), 'Begripsbepaling en situering van het dereguleringsverschijnsel in de geschiedenis van het economisch denken (Definition and Sketch of the Deregulation Phenomen)', in X (ed.), 18de Vlaams Wetenschappelijk Economisch Congres, Brussel 8 en 9 mei 1987, Sociaal-economische Deregulering , Brussel, V.E.H.U.B., 29-47.

Blauwens, Gust and Van De Voorde, Eddy (1986), 'Onderzoek naar de Economische Kost van de Regulering van het Goederenvervoer in Belgi‘ (An Investigation of the Economic Cost of the Regulation of the Transport of Goods in Belgium)', 40 Economisch en Sociaal Tijdschrift , 575-592.

Blauwens, Gust and Van De Voorde, Eddy (1988), 'Deregulering en de vraag naar luchtvervoer (Deregulation and the Demand for Air Transport)', 32 Tijdschrift voor Economie en Management , 127-142.

Blonk, W.A.G. (1987), 'Vervoer (Transport)', in X (ed.), 18de Vlaams Wetenschappelijk Economisch Congres, Brussel 8 en 9 mei 1987, Sociaal-economische Deregulering , Brussel, V.E.H.U.B., 543-560.

Bongaerts, Jan C. (1986), 'Inleiding tot de economische analyse van het recht met toepassing op het contractenrecht en het aansprakelijkheidsrecht, inzonderheid de milieuramp te Bhopal (Introduction to Economic Analysis of Law, with Applications to Contract and Tort Law, and in Particular to the Environmental Disaster in Bhopal)', in Van Den Bergh, Roger (ed.), Verslagboek Eerste Werkvergadering Recht en Economie , Antwerpen, Leerstoel A. Van Melkebeke, Handelshogeschool, 5-20.

Bongaerts, Jan C. (1987), 'Milieubeleid : Regulering of Aansprakelijkheidsregel? (Environmental Policy: Regulation or Liability?)', Vlaams Jurist Vandaag , 17-22.

Bouckaert, Boudewijn (1984), 'Effici‘ntie of rechtvaardigheid: het onvermijdelijk dilemma? (Efficiency or Justice: the Unavoidable Dilemma?)', 29 Tijdschrift voor Sociale Wetenschappen , 101-133.

Bouckaert, Boudewijn (1984), Recht op Zoek naar Economie? Prolegomena tot een Economische Analyse van het Recht (Law in Search for Economics? Introduction to Economic Analysis of Law) , Gent, Story-Scientia.

Bouckaert, Boudewijn (1986), 'Is de prins een goede herder van de mededinging? Grondslagen van het internationaal Europees economisch recht (Is the Prince a Good Shepherd for Competition? Basics of international European Economic Law)', 15 Rechtsfilosofie en Rechtstheorie , 8-27.

Bouckaert, Boudewijn (1987), 'Het aansprakelijkheidsrecht tussen rechtvaardigheid en effici‘ntie (Liability Law between Justice and Efficiency)', 1 Vlaams Jurist Vandaag , 23-26.

Bouckaert, Boudewijn (1988), 'L'analyse Žconomique du droit: vers un renouveau de la science juridique? (Economic Analysis of Law: Towards a Renewal of Legal Science?)', 18 Revue interdisciplinaire d'Žtudes juridiques , 7-47.

Bouckaert, Boudewijn (1988), 'Economische analyse van het stadsverval in Belgi‘: naar een ge•ntegreerd stadsrenovatiebeleid? (Economic Analysis of City Decline in Belgium: Towa)', Planologische Discussiebijdragen , 53-61.

Bouckaert, Boudewijn (1990), 'Zin of Onzin van Planning' [Sense or Nonsense of Planning], (Sense or Nonsense of Planning)', 2 Ruimtelijke Planning .

Bouckaert, Boudewijn (1990), 'Eigendomsrechten vanuit rechtseconomisch perspectief (Property Rights from an Economic Perspective)', 39 Ars Aequi , 777-786.

Bourgoignie, Thierry (1973), 'Overheid en bedrijfsleven/3 La reglementation des prix en Belgique (Price Regulation in Belgium)', 27 Economisch en Sociaal Tijdschrift , 387-400.

Bracke, F. (1987), 'Deregulering en algemeen belang: 1. Bronnen en doelstellingen (Deregulation and General Interest: Sources and Purposes)', in X (ed.), 18de Vlaams Wetenschappelijk Economisch Congres, Brussel 8 en 9 mei 1987, Sociaal-economische Deregulering , Brussel, V.E.H.U.B., 101-122.

Bulcke, J. (1987), 'Industrie en energie: 3. Electriciteit' [Industry and Energy: Electricity]', in X (ed.), 18de Vlaams Wetenschappelijk Economisch Congres, Brussel 8 en 9 mei 1987, Sociaal-economische Deregulering , Brussel, V.E.H.U.B., 421-440.

Cousy, Herman (1976), 'Produktenaansprakelijkheid. Proeve van een juridisch-economische analyse (Product Liability. Attempt of a Legal-Economic Ana)', Tijdschrift voor Privaatrecht , 995-1035.

D'alcantara, G. (1987), 'Telecommunicatie. Economische aspecten' [ in (Telecommunication: Economic Aspects)', XXX18de Vlaams Wetenschappelijk Economisch Congres, Brussel 8 en 9 mei 1987, Sociaal-economische Deregulering , 565-579.

D'Ursel, Laurent (1985), 'L'analyse Žconomique du droit des contracts (Economic Analysis of Contract Law)', 14 Revue interdisciplinaire d'Žtudes juridiques , 45-88.

Daems, H. and De Grauwe, Paul (1981), 'Determinanten van de overheidsreglementering (Determinants of Government Regulation)', in X (ed.), Overheidsinterventies, Effectiviteit en Effici‘ntie. Vijftiende Vlaams Wetenschappelijk Economisch Congres , Leuven, Departement Toegepaste Economische Wetenschappen, 25-41.

Dauw, C. (1987), 'Financi‘le deregulering en financiering der investeringen (Financial Deregulation and Financing of Investment)', in X (ed.), 18de Vlaams Wetenschappelijk Economisch Congres, Brussel 8 en 9 mei 1987, Sociaal-economische Deregulering , Brussel, V.E.H.U.B., 695-730.

De Bondt, Raymond and Van Herck, G. (1981), 'Prijsbeleid en economi sche effici‘ntie (Price Policy and Economic Efficiency)', in X (ed.), 18de Vlaams Wetenschappelijk Economisch Congres, Brussel 8 en 9 mei 1987, Sociaal-economische Deregulering , Brussel, V.E.H.U.B., 253-278.

De Bruyne, G. (1987), 'Inkomensvorming en deregulering van de arbeidsmarkt: 2. Indexering (Income Formation and Deregulation in the Labour Market: Indexation)', in X (ed.), 18de Vlaams Wetenschappelijk Economisch Congres, Brussel 8 en 9 mei 1987, Sociaal-economische Deregulering , Brussel, V.E.H.U.B., 249-263.

De Clercq, Marc (1984), 'Liberaal milieubeleid' [Liberal Environmental Policy], (Liberal Environmental Policy)', 69 Economisch-Statistische Berichten , 488-493.

De Clercq, Marc and Naert, Frank (1985), De politieke markt (The Political Market) , Antwerpen, Kluwer, 163 p.

De Geest, Gerrit (1987), 'James Buchanan, Nobelprijswinnaar economie 1986 (James Buchanan, Nobel Laureate Economics 1986)', De Vlaamse Gids , 44-49.

De Geest, Gerrit (1990), 'Public Choice, mensbeeld en ideologie (Public Choice, Model of Man and Ideology)', 19 Rechtsfilosofie en Rechtstheorie , 109-122.

De Geest, Gerrit (1990), 'Public Choice en rechtseconomie (Public Choice and Law & Economics)', 39 Ars Aequi , 666-673.

De Geest, Gerrit (1994), 'Private versus gemene eigendom: de 'Tragedy of the Commons' herbekeken (Private versus Common Property: The 'Tragedy of the Commons' Reconsidered)', 1994(2) Recht der Werkelijkheid , 132-146. Reprinted in Raes, Koen and Willekens, Harry (eds.), Economische verklaringen van het recht, 's-Gravenhage, Vuga, 1994.

De Geest, Gerrit (1994), Economische analyse van het contracten- en quasi-contractenrecht: een onderzoek naar de wetenschappelijke waarde van de rechtseconomie (Economic Analysis of Contract Law and Quasi Contract Law: A Study on the Scientic Value of Law and Economics) , Antwerpen, Maklu, 568 p.

De Kock, S. (1978), 'De vervuiler betaalt: slogan of noodzaak? (The Polluter Pays: Slogan or Necessity?)', 23 Tijdschrift voor Economie en Management , 99-124.

Degadt, J. (1985), 'Het Leefmilieu: relevantie van economische analyses voor een doelmatig overheidsbeleid in het geregionaliseerde Belgi‘ (The Environment: Relevance of Economic Analyses for an Effective Governmental Policy in Federalized Belgium)', 30 Tijdschrift voor Economie en Management , 367-386.

Demin, P. (1987), 'Industrie en energie: 1. Industrie (Industry and Energy: 1. Industry)', in X (ed.), 18de Vlaams Wetenschappelijk Economisch Congres, Brussel 8 en 9 mei 1987, Sociaal-economische Deregulering , Brussel, V.E.H.U.B., 387-398.

Engelen, Peter-Jan (1996), 'De regelgeving omtrent handel met voorkennis: een juridisch-economische benadering (The legal rules on insider trading: a legal and economic approach)', 51(24) Weekberichten, Kredietbank , 1-7. Translated and reprinted as 'La reglementation en matire de delit d'initie: une approche economico-juridique', 51(24) Bulleting hebdomadaire, Kredietbank, 1-7.

Faure, Michael G. (1986), 'Commentaar bij de paper van Dr.Jan C. Bongaerts: Coase en Produktenaansprakelijkheid (Comment on the paper of Dr. Jan C. Bongaerts: Coas)', in Van Den Bergh, Roger (ed.), Verslagboek Eerste Werkvergadering Recht en Economie , Antwerpen, Leerstoel A. Van Melkebeke, Handelshogeschool, 31-37.

Faure, Michael G. (1993), (G)een schijn van kans. Beschouwingen over het statistisch causaliteitsbewijs bij milieugezondheidsschade (No chance. Reflections on statistical causation and environmental health damage) , Antwerpen, Maklu, 68 p.

Faure, Michael G. and Van Buggenhout, Willy (1987), 'Produktenaan sprakelijkheid. De Europese richtlijn: harmonisatie en consumentenbescherming? (The European Directive Concerning Product Liability, Harmonization and Consumer Protection?)', 51 Rechtskundig Weekblad , 33-88.

Faure, Michael G. and Van den Bergh, Roger (1987), 'Effici‘nties van het foutcriterium in het Belgisch aansprakelijkheidsrecht (Efficiencies of the Fault Criterion in Belgian Liability Law)', 51 Rechtskundig Weekblad , 11-19.

Faure, Michael G. and Van den Bergh, Roger (1989), Objectieve aansprakelijkheid, verplichte verzekering en veiligheidsregulering (Strict Liability, Mandatory Insurance and Safety Regulation) , Antwerpen, Maklu, 386 p.

Faure, Michael G., Van den Bergh, Roger, Hartlief, T. and Tjittes, R. (1990), De invloed van verzekering op de civiele aansprakelijkheid, Preadviezen uitgebracht voor de vereniging voor burgerlijk recht , Lelystad, Vermande, 118 p.

Gathon, Henry Jean (1988), 'La distribution de l'eau en Belgique: Prix, cožt et efficacitŽ (The Distribution of Water in Belgium: Price, Cost and Efficiency)', 0(119) Cahiers Economiques de Bruxelles , 371-384.

Germain, Marc (1989), 'ExternalitŽs, taxation et traitement de la pollution dans le cadre d'un duopole de Cournot (Externalities, Taxation and Dealing with Pollution in the Case of a Cournot Duopoly)', 55 Recherches Economiques de Louvain , 273-292.

Holderbeke, F., Pernot, A. and Denys, J. (1987), 'Inkomensvorming en deregulering van de arbeidsmarkt: 3. Arbeidsvoorwaarden (Income Formation and Deregulation of the Labour Market: Labour Conditions)', in X (ed.), 18de Vlaams Wetenschappelijk Economisch Congres, Brussel 8 en 9 mei 1987, Sociaal-economische Deregulering , Brussel, V.E.H.U.B., 265-303.

Huyse, Luc (1987), 'Deregulering en algemeen belang: 2. Deregulering als maatschappelijke reconstructie (Deregulation and General Interest: Deregulation as Social Reconstruction)', in X (ed.), 18de Vlaams Wetenschappelijk Economisch Congres, Brussel 8 en 9 mei 1987, Sociaal-economische Deregulering , Brussel, V.E.H.U.B., 123-140.

Kruithof, Robert (198), 'Leven en dood van het contract (Life and Death of Contract)', 49 Rechtskundig Weekblad , 2761-2768.

Langerwerf, Etienne (1986), 'De sociaal-economische ontwikkeling en de procesvoeringsratio's van de burgerlijke rechtbanken tussen 1950 en 1980 (The Social and Economic Development and the Litigation Ratio's of the Civil Courts Between 1950 en 1980)', 40 Economisch en Sociaal Tijdschrift , 87-102.

Lemieux, Pierre (1983), Du libŽralisme ˆ l'anarcho-capitalisme (From Liberalism to Anarcho-Capitalism) , Paris, Presses Universitaires de France (PUF).

Leunis, J. and De Vos, G. (1986), 'De Wet betreffende de Handelsvestigingen: De Eerste 10 Jaar (The Licensing Law: The First 10 Years)', 31 Tijdschrift voor Economie en Management , 309-333.

MacKaay, Ejan (1986), 'La rgle juridique observŽe par le prisme de l Žconomiste - une histoire stylisŽe du mouvement d analyse Žconomique du droit (Law Observed through an Economist's Eyeglass - A Stylised History of the Law and Economics Movement)', 1 Revue internationale de Droit Economique , 43-88.

Meyers, Jan and Steenbergen, Jacques (1987), 'Deregulering, Europese eenmaking en bescherming van het nationaal belang (Deregulation, European Unification and Protection of National Interest)', in X (ed.), 18de Vlaams Wetenschappelijk Economisch Congres, Brussel 8 en 9 mei 1987, Sociaal-economische Deregulering , Brussel, V.E.H.U.B., 51-75.

Michielssen, F. and Van Hecke, M. (1973), 'Prijsbeleid (Price Policy)', in X (ed.), 18de Vlaams Wetenschappelijk Economisch Congres, Brussel 8 en 9 mei 1987, Sociaal-economische Deregulering , Brussel, V.E.H.U.B., 189-223.

Naert, Frank (1984), 'De politieke economie van pressiegroepen (The Political Economy of Pressure Groups)', 69 Economisch-Statistische Berichten , 56-61.

Naert, Frank (1987), 'Overheidsuitgaven en pressiegroepen in Belgi‘', 32 Tijdschrift voor Economie en Management , 165-187.

Pacolet, J. (1987), 'Financi‘le instellingen en markten: 1. Deposito-instellingen (Financial Institutions and Markets: Deposit Offices)', in X (ed.), 18de Vlaams Wetenschappelijk Economisch Congres, Brussel 8 en 9 mei 1987, Sociaal-economische Deregulering , Brussel, V.E.H.U.B., 623-647.

Peeters, Bruno (1989), De continu•teit van het overheidsondernemen: een begrippenanalyse en een kritiek op de uitvoeringsimmuniteit (The Continuity Principle of Governmental Activities: A Concept Analysis and a Critique on the Execution Immunity) , Antwerpen, Maklu, 559 p.

Peeters, Ch., Verbeke, A. and Winkelmans, W. (1987), 'Een ge•ntegreerd overheidsbeleid voor de Belgische binnenvaartsector (An Integrated Governmental Policy for the Belgian Inland Shipping)', 32 Tijdschrift voor Economie en Management , 19-37.

Pollefliet, E. (1987), 'Prijsvorming en mededingingsbeleid: 1. Economische aspecten (Price Formation and Competition Policy: Economic Aspects)', in X (ed.), 18de Vlaams Wetenschappelijk Economisch Congres, Brussel 8 en 9 mei 1987, Sociaal-economische Deregulering , Brussel, V.E.H.U.B., 145-170.

Pollefliet, E. (1988), '1992: regulering of deregulering van de financi‘le sector? (1992: Regulation or Deregulation of the Financial Sector?)', 42 Economisch en Sociaal Tijdschrift , 631-654.

Poulmans, G. (1987), 'Inkomensvorming en deregulering van de arbeidsmarkt: 1. Arbeidsflexibiliteit (Income Formation and Deregulation in the Labour Market: Flexibility)', in X (ed.), 18de Vlaams Wetenschappelijk Economisch Congres, Brussel 8 en 9 mei 1987, Sociaal-economische Deregulering , Brussel, V.E.H.U.B., 229-248.

Raes, Koen (1988), 'Recht en neo-klassieke economie (Law and Neo-classical Economics)', 17 Rechtsfilosofie en Rechtstheorie , 29-30.

Raes, Koen (1988), 'Onrechtmatige daad en de markt van pijn en smart (Tort and the Market for Pain and Sorrow)', Recht en Kritiek , 102-125.

Raes, Koen (1990), 'Het recht van de schaarste (The Law of Scarcity)', Recht en Kritiek , 380-394.

Rosiers, Marc (1986), 'De Effecten van Leegstand op de Huisvesting (The Effects of Unoccupied Houses on Housing)', 40 Economisch en Sociaal Tijdschrift , 67-85.

Sjegers, R., Faes, P. and Segebarth, K. (1987), 'Deregulering van de handels-en dienstenstromen en van de rechtstreekse investeringen: 3. Dienstverlening (Deregulation of Trade and Service Flows and of Direct Investments: Service)', XXX18de Vlaams Wetenschappelijk Economisch Congres, Brussel 8 en 9 mei 1987, Sociaal-economische Deregulering , 797-839.

Spinnewyn, F. (1987), 'Inkomensvorming en deregulering van de arbeidsmarkt: 4. Sociale Zekerheid (Income Formation and Deregulation of the Labour Market: Social Security)', XXX18de Vlaams Wetenschappelijk Economisch Congres, Brussel 8 en 9 mei 1987, Sociaal-economische Deregulering , 305-320.

Strowel, Alain (1987), 'Utilitarisme et approche Žconomique dans la thŽorie du droit. Autour de Bentham et de Posner (Utilitarianism and Economic Approach in Legal Theory. On Bentham and Posner)', 18 Revue interdisciplinaire d'Žtudes juridiques , 1-45.

Strowel, Alain (1990), 'A la recherche de l'intŽrt en Žconomie. De l'utilitarisme ˆ la science Žconomique nŽo- classique (Searching for Interest in Economics. From Utilitar)', in Gerard, Philippe, Ost, Franois, Et Van De Ker (ed.), Droit et intŽrt , Bruxelles, Fac. Univ. St-Louis, 37-87.

Trojan, C. (1987), 'Landbouw (Agriculture)', in X (ed.), 18de Vlaams Wetenschappelijk Economisch Congres, Brussel 8 en 9 mei 1987, Sociaal-economische Deregulering , Brussel, V.E.H.U.B., 475-504.

Van Den Bergh, P. (1987), 'Deregulering van de internationale financi‘le stromen en valutastelsel (Deregulation of the International Financial Flaws and Exchange System)', XXX18de Vlaams Wetenschappelijk Economisch Congres, Brussel 8 en 9 mei 1987, Sociaal-economische Deregulering , 845-878.

Van den Bergh, Roger (1980), 'Over de mededingingsbeperkende werking van de Wet Handelspraktijken of het verhaal van concurrenten die tegen de concurrentie beschermd willen worden (On the Competition Limiting Effect of the Law on Trade Practices or the Stoy of Competitors Who Want to Be Protected Against Competition)', 34 Economisch en Sociaal Tijdschrift , 421-446.

Van den Bergh, Roger (1986), 'De economische reguleringstheorie en de Belgische vestigingswetgeving voor kleine en middelgrote handels- en ambachtsondernemingen (The Economic Theory of Regulation and the Belgian Licensing Law for Small and Middle Size Companies)', in Van Den Bergh, Roger (ed.), Verslagboek Eerste Werkvergadering Recht en Economie , Antwerpen, Leerstoel A. Van Melkebeke, Handelshogeschool, 38-49.

Van den Bergh, Roger (1988), 'Le droit civil face ˆ l'analyse Žconomique du droit (Civil Law Facing Economic Analysis of Law)', Revue internationale de Droit Economique , 229-254.

Van den Bergh, Roger (1990), 'Economische analyse van het consumentenrecht (Economic Analysis of Consumer Protection Law)', 39 Ars Aequi , 787-793.

Van den Bergh, Roger (1991), 'Wat is rechtseconomie? (What is Law and Economics?)', in Hondius, E.H., Schippers, J.J. and Siegers, J. (eds.), Rechtseconomie en Recht , Zwolle, Tjeenk Willink, 9-49.

Van den Bergh, Roger (ed.) (1986), Verslagboek Eerste Werkvergadering Recht en Economie (Conference Volume First Workshop in Law and Economics) , Antwerpen, Leerstoel A. Van Melkebeke, Handelshogeschool, 72 p.

Van den Bergh, Roger and Faure, Michael G. (1990), 'De invloed van verzekering op de civiele aansprakelijkheid, een rechtseconomische analyse (The Influence of Insurance on Tort Liability, an Economic Analysis)', XXXPreadviezen uitgebracht voor de Vereniging voor Burgerlijk Recht , 9-53.

Van den Bergh, Roger and Heremans, Dirk (1986), 'Over krommen en rechten. Een reactie op de kritiek van Kruithof ten aanzien van de economische analyse van het recht (On Curves and Lines: A Reaction on the Critique of Kruithof on Economic Analysis of Law)', 50 Rechtskundig Weekblad , 1649-1668.

Van den Bergh, Roger and Heremans, Dirk (1987), 'Recht en economie (Law and Economics)', 32 Tijdschrift voor Economie en Management , 139-164.

Van Den Berghe, Lutgart (1987), 'Financi‘le instellingen en markten: 3. Verzekeringen (Financial Institutions and Markets: Insurance)', in X (ed.), 18de Vlaams Wetenschappelijk Economisch Congres, Brussel 8 en 9 mei 1987, Sociaal-economische Deregulering , Brussel, V.E.H.U.B., 665-692.

Van Gerven, Walter (1986), 'Herijken van economische wetgeving (over reguleren en dereguleren) (Re-Stamping of Economic Regulation - on Regulating and Deregulating)', 49 Rechtskundig Weekblad , 286-308.

Van Gerven, Yves (1991), 'Regulering van vijandige overnames. De Amerikaanse ervaring (Regulation of Hostile Takeovers: The American Experience)', Rechtskundig Weekblad , 791-833.

Van Hulle, K. (1987), 'Informatie en markttransparantie (Information and Market Transparency)', in X (ed.), 18de Vlaams Wetenschappelijk Economisch Congres, Brussel 8 en 9 mei 1987, Sociaal-economische Deregulering , Brussel, V.E.H.U.B., 79-97.

Van Oevelen, Alo•s (1986), 'Enige bedenkingen van een jurist bij de economische analyse van het aansprakelijkheidsrecht (Some Considerations of a Jurist on Economic Analys)', in Van Den Bergh, Roger (ed.), Verslagboek Eerste Werkvergadering Recht en Economie , Antwerpen, Leerstoel A. Van Melkebeke, Handelshogeschool, 21-30.

Vanbuggenhout, Willy (1987), 'De economische benadering van het recht. Haar nut en grenzen voor de praktijk(bedrijfs)jurist (The Economic Approach of Law: Its Use and Limits f)', Vlaams Jurist Vandaag , 27-30.

Vanderveeren, Christine, Van Rompuy, Paul, Heremans, Dirk and Heylen, E. (1987), De economische en monetaire unie in de Belgische staatshervorming: juridische en economische aspecten (The Economic and Monetary Union in the Belgian State Reform: Legal and Economic Aspects]) , Antwerpen, Maklu, 250 p.

Vanwildemeersch, J. (1987), 'Industrie en milieu (Industry and Environment)', in X (ed.), 18de Vlaams Wetenschappelijk Economisch Congres, Brussel 8 en 9 mei 1987, Sociaal-economische Deregulering , Brussel, V.E.H.U.B., 399-405.

Vermoes, J. (1987), 'De programmaovereenkomst: regulering of deregulering? (Program Contract: Regulation or Deregulation?)', in X (ed.), 18de Vlaams Wetenschappelijk Economisch Congres, Brussel 8 en 9 mei 1987, Sociaal-economische Deregulering , Brussel, V.E.H.U.B., 441-454.

Vuchelen, J. En Praet, P. (1987), 'Diensten en vrije beroepen (Services and Free Professions)', in X (ed.), 18de Vlaams Wetenschappelijk Economisch Congres, Brussel 8 en 9 mei 1987, Sociaal-economische Deregulering , Brussel, V.E.H.U.B., 507-541.